top of page

Bases de el concurs de microrelats coeducatius  

"TRENCANT SOSTRES DE VIDRE" VI EDICIÓ.

ORGANITZA: PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE A través DE LA IMATGE DE L'IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. JUNTA D'ANDALUSIA. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ. CURS0: 2020/21.

SUBVENCIONA: FDAPA.

COL·LABORA: DELEGACIÓ D'EDUCACIÓ DE MÀLAGA

1.-Temàtica:  PREVENCIÓ I LLUITA  CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

2.-  participants:  podran participar  tot L'ALUMNAT D'ESO, BATXILLERAT I CICLES que ho desitgi,  DE CENTRES PÚBLICS I  CONCERTATS DEPENDENTS DE LA DELEGACIÓ D'EDUCACIÓ DE  MÀLAGA. Únicament es podrà presentar una obra per participant. La participació en el concurs serà gratuïta i implica l'acceptació de les presents bases. L'incompliment d'  alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió de l'usuari / a del present  concurs. Les dades seran comprovats a l'  finalitzar el concurs quedant invalidats aquells que es verifiqui siguin incorrectes o  que no siguin autèntics.

3.-  Format: Les obres tindran  1  extensió màxima  de  15 línies  (sense  comptar el títol, que haurà d'aparèixer en el text preserntado), escrites en  castellà, en  lletra Arial cos 12  (Format Word). Únicament s'admetrà  una obra per participant.

Li preguem que a l'hora de  omplir el  formulari  amb les seves dades ho faci  portin els signes d'accentuació oportuns i estiguin escrits de manera correcta,  ortogràficament de forma ben clara, és  dir, que els noms de les persones participants comencin en majúscula.

4.-  Forma de presentació: Manant  1) el  relat en arxiu PDF juntament amb 2) el formulari  que  els / les interessats / des trobaran a la fi de les bases d'aquest concurs, a la següent adreça de  correu:  igualdadgeneroenred@gmail.com  , Indicant en  assumpte: CONCURS GEMA OTERO més el  nom del / a alumne / a participant.

IMG_4026.jpg

5.- Serà exclòs  qualsevol treball que hagi estat premiat en un altre concurs o certamen. Tampoc seran acceptats aquells relats que se centrin únicament i exclusivament en la violència física o la justifiquin amb factors com, per exemple, l'alcoholisme de l'maltractador o no identifiquin correctament el que entenem com a violència de gènere.

6.- Termini de presentació: els treballs podran enviar-se des de l'1 fins de l'22 de FEBRER de 2021 a l'adreça de correu abans esmentada.

7.- El jurat  estarà compost per especialistes en igualtat i gènere i literatura vinculats amb EL PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE A través DE LA IMATGE. Els premiats / des s'anunciaran de forma pública (el dia 8 de MARÇ de 2021 a la web i privada (totes les persones seleccionades rebran un correu electrònic i trucada telefònica amb la informació oportuna, pel que preguem que comprovin la seva carpeta de Spam / correu no desitjat per assegurar-ne) informant també a la directiva de el centre educatiu a què pertanyi el / la alumne / a participant.

www.coeducandoenred.com

 

NOTA INFORMATIVA: A causa de que alguns / es dels nostres / les participants poden rebre els mails dels resultats dels concursos a la safata de correu no desitjat / spam, li recomanem que s'apunti la data de la decisió de l'concurs -8 D'març 2021 - en la seva agenda, telèfon mòbil, calendari ... per tal que pugui comprovar els resultats ennuestra pàgina web o per mitjà dels correus electrònics informatius que enviarem (rEVISANT lA sAFATA d'ENTRADA I lA sAFATA dE SPAM / CORREU NO DESITJAT

 

8.- La decisió de l'jurat serà inapel·lable.

 

9.- Premis: els microrelats seleccionats seran publicats a LA WEB DEL PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE A través DE LA IMATGE I EN EL SEU FACEBOOK D'IGUALTAT. El primer / a autor / a del microrelat guanyador rebrà un xec per un valor econòmic de 200 euros, el segon / a seleccionat / a ho rebrà per valor de 150 euros i el tercer per valor de 100 euros.

A més, tots ells rebran una menció honorífica per part de l'PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE, FDAPA i de la DELEGACIÓ PROVINCIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS DE MALAGA. La resta de relats seleccionats passaran a formar part d'una antologia que s'editarà també al web.

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc a partir de l'12 de març de 2021 a les 12,00 del matí, sent  les Personalitats Educatives i de FDAPA presents, més els membres de l'Jurat, les encarregades de fer entrega dels mateixos. El lloc serà a Màlaga capital, estant per determinar la sala d'actes en què es durà a terme aquest acte.

10.-Els / les participants es responsabilitzen de l'acompliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i de el dret a la pròpia imatge, declarant, responsablement que la difusió o reproducció de l'obra en el marc de el present concurs no lesionarà o perjudicarà dret algun el participant ni de tercers.

11.- CLÀUSULA D'INFORMACIÓ

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades seran tractades amb la finalitat de participar en el certamen, així com informar, per correu electrònic o ordinari, de futures activitats organitzades per eL PROJECTE EDUCATIU d'IGUALTAT dE GÈNERE a TRAVÉS dE lA IMATGE, excepte indicació en contrari a l'sol·licitar la participació. Si bé, EL PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE A través DE LA IMATGE sempre podrà fer públiques les obres presentades, amb indicació del nom del seu autor / a.

Els participants podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li reconeix la LOPD comunicant-ho per escrit a el domicili de Projecte Educatiu d'Igualtat de Gènere, IES Eduardo Gener, carrer Els ginebres, s / n, 29640, Fuengirola (Màlaga) i adjuntant en la sol·licitud, còpia del seu DNI o un altre document d'identitat idoni, i indicant "Protecció de dades" o mitjançant el correu electrònic igualdadgeneroenred@gmail.com

 

12.-La interpretació d'aquestes bases i la solució als dubtes que pogués plantejar la seva aplicació correspondrà a l'Jurat designat per EL PROJECTE EDUCATIU D'IGUALTAT DE GÈNERE A través DE LA IMATGE de l'IES Eduardo Gener de Fuengirola.

13.-Acceptació de les bases: La participació en el Concurs implica la seva acceptació plena.

En Fuengirola, a 8 de gener de 2021

 

Mercedes Sánchez Vico,


Coordinadora d'el Projecte Educatiu d'Igualtat de Gènere.

IMG_4027.jpg
bottom of page