top of page
CFFDF87A-089D-490B-9C69-D22D73DAEBE1.jpg

curs 2021/22

PLA D'IGUALTAT DE CENTRE

Actuacions coeducatives de l'IES Al-Baytar durant el curs actual i en cursos anteriors

bottom of page